Næste IKK Artist Talk:

dOCUMENTA(13) m. Lea Porsager og Ann Lumbye Sørensen

torsdag d. 15. november kl. 16-17.30 i Tidsskrifts Caféen, Karen Blixens vej 1, 3. sal.